За нас  

За нас

Рийчаут.БГ е неправителствена организация, чиято основна цел е системното и дългосрочно подпомагане на деца, юноши и младежи, лишени от родителска грижа. Организацията е член на Националната мрежа за децата и притежава лиценз от Държавната агенция закрила на детето  за предоставяне на социалната услуга „Мобилен център за работа с деца”.

Инициативите, които осъществяваме са насочени към превенция на отпадане от училище и осигуряване на достъп до програми за развитие на умения за независим и самостоятелен живот.

Йерархичният централизиран модел на управление и функциониране на институциите свързани със закрилата и благосъстоянието на децата, лишени от родителска грижа често е пречка за създаването на  допълнителни възможности и условия, които да подпомогнат пълноценното и хармонично развитие на детето. Поради това екипът на Рийчаут.БГ използва индивидуалния подход при работата си с всяко дете, включено в нашите инициативи.

Част от дейностите ни са насочени към деца в  училищна възраст, а други към младежи, на които предстои скоро да напуснат или вече са напуснали Дома.

Активността на нашите доброволци е от голямо значение за качественото и дългосрочно реализиране на някои от инициативите, които осъществяваме.

Установяването и оценката на трудностите, пред които са изправени децата и младежите, лишени от родителска грижа, са важна част от нашата работа.

Търсенето на възможности и решения за тяхното преодоляване с оглед подпомагане развитието на децата е приоритет за екипът на Рийчаут.БГ


Фондация Рийчаут