Блог  

Деинституционализация и предизвикателно поведение

Текстът е публикуван през май 2015 г. в брой 12 на Бюлетина на Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца - НБУ 

http://knowhowcentre.nbu.bg/language/bg/uploads/files/newsletter__0/newsletter__ae26830ae3b63f201d275e76b5aa5464.pdf

 

 


Фондация Рийчаут