Доброволчество  

Ние от Рийчаут.БГ вярваме, че за да бъде преодоляна социалната изолация, в която децата, лишени от родителска грижа са поставени могат да помогнат не само професионалистите от хуманитарните науки, но хора с различни професии, занимания и интереси, които имат желание да дарят част от своето свободно време. Затова повечето от нашите инициативи се изпълняват от доброволци.

Още от самото създаване на Рийчаут.БГ доброволците са част от нашия екип.  Водени от разбирането, че на децата трябва да бъдат предоставени възможности да се запознават и срещат с различни хора ние се стремим да привличаме доброволци, които са готови да предоставят своя труд за продължителен период от време така и такива, които имат желание да се включват в еднократни инициативи и дейности. Постоянните ни доброволци са ангажирани в програмата за образователна подкрепа като всеки един е ангажиран с конкретно дете.

Тъй като в Рийчаут.БГ разчитаме много на труда дарен от нашите доброволци ние се стремим да им оказваме необходимата подкрепа във всеки един момент. За целта сме разработили процедура по прием на нови доброволци. Всички наши доброволци преминават през първоначално обучение, а в директната си работа с децата получават логистична и и всякаква друга помощ, от която се нуждаят.


Фондация Рийчаут