Как помагаме  

Нашите инициативи

Нашите инициативи

Всички наши инициативи са насочени към уязвими групи деца и най-вече към деца лишени от родителска грижа.
Те се основават на предварително проучване на техните нужди и целят да подпомагат цялостното им развитие предимно чрез образователна подкрепа и обогатяване на социалния им опит.
Към момента в програмата на Рийчаут се осъществява в гр. София и в нея са включени деца от:

  • ДДЛРГ  "Петко Славейков"
  • ЦНСТ "Иван Вазов"
  • ЦНСТ "Паисий Хилендарски"
  • ЦНСТ "Софроний Врачански"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Фондация Рийчаут