Проекти  

АБВ - първи стъпки

 
Защо?
 
Има една група деца сред нас, на която почти не се обръща внимание. Те често остават невидими, а в последните 10 години броят им непрестанно се увеличава. Това са децата бежанци, които са напуснали своя дом, родина, училище и приятели, и са дошли в България, за да потърсят спасение и сигурност. Към тях можем да прибавим и децата мигранти, чиито родители са решили да живеят временно или за постоянно тук. Пред всички тях стои предизвикателството да научат български, за да могат да се справят в училище, да се развиват, да създават приятелства и да се интегрират успешно. През последните години ние се срещнахме с доста такива деца, опитвайки се да им помогнем по-бързо да научат български и да се почувстват приети.
Само че как се учи език, без да имаш учебник и обучителни материали? Пред този въпрос се изправят и много учители, които приемат в класовете си деца бежанци и мигранти.
 
 
Изтегли / Download
 
Какво?
 
Това ни мотивира да създадем пакет от образователни материали „АБВ първи стъпки”, който да помага на децата в ученето на езика. Пакетът включва помагало и учебна тетрадка. В тях са представени 10 теми, чрез които се учат думи, граматика и интересни факти за България.
 
Как?
 
Ученето на език е като пътешествие, в което ако някой, който вече познава пътя ни води, показва и обяснява винаги е по-лесно. Затова ние създадохме Елена, Самир и Раиса. Трима приятели, които да съпровождат децата по време на заниманията с помагалото и тетрадката. А също и малкият кит, вдъхновен от Рибния буквар на Петър Берон, който насочва вниманието им към особеностите на езика, които трябва да запомнят.
 
 
 
 
 
 
Партньори
 
 
 
 

Фондация Рийчаут