Проекти  

Аз съм тук, за да те чуя

Многоезичните дискусионни карти са инструмент за семейна работа с деца и младежи бежанци и техните родители, създаден от екипа на услугите Аваамо към Асоциацията за подкрепа на младежи бежанци в Тампере, Финландия. Те имат за цел да улеснят и подобрят комуникацията между родители и деца. Адаптирани са в България от Фондация „Рийчаут“ в рамките на проект „Аз съм тук, за да те чуя“, финансиран от Столична програма „Социални иновации“.

Комплектът съдържа 130 карти, разделени в пет тематични области, зарче с цветни кодове и инструкции за употреба. Три от тематичните области (семейство, училище и свободно време) имат отделни комплекти за деца/юноши и родители. Другите две области (емоции и здраве) имат само по един комплект карти, който включва въпроси както за детето, така и за родителите. В българския вариант въпросите на всяка карта, както и инструкциите за употреба са на пет езика (български, руски, английски, арабски и фарси).

Картите Аваамо могат да се използват както от родители, така и от социални работници, педагогически съветници и други специалисти, които оказват подкрепа на семейства на бежанци и мигранти.

 


Фондация Рийчаут