Новини  

Наградата за всички

Наградата за всички Международната награда на херцога на Единбург (The Duke of Edinburgh’s International Award) е програма за личностно развитие на млади хора, съчетаваща практически опит и развиването на умения, в резултат на което младежите стават отговорни граждани.
Проектът "НАГРАДАТА ЗА ВСИЧКИ" цели да отвори международната програмата за личностно развитие на Наградата за младежи, които се живеят в ДДЛРГ, СУПЦ, ВУИ, ЦНСТ, SOS детски селища от цялата страна!
Рийчаут.БГ беше избрана за една от организациите, които бяха лицензирани, като оператори на Награда. Четирима човека от екипа на Рийчаут преминаха през специализиран обучителен курс и вече са сертифицирани като Лидери на Международна награда на херцога на Единбург.
С тяхна помощ и подкрепата на Фондацията на Наградата в България в следващите месеци младежите над 14 години, които Рийчаут подпомага ще станат участници в НАГРАДАТА. Направленията Умения, Физическа активност и Доброволчество, по които те ще са ангажирани ежеседмично и които ще им помогнат за изграждането на следните ключови умения, които да им послужат в живота след напускане на институцията:

  • Лична отговорност към собствените действия и увереност, че много неща са възможни, стига да бъдат целенасочени и постоянни в действията си;
  • Използване на ресурсите, които ги заобикалят, проактивност и преодоляване на вътрешни и външни предизвикателства;
  • Комуникация с много различни хора и връстници.

Фондация Рийчаут