Новини  

Посещение на услуги за подкрепа на уязвими деца в Румъния

Посещение на услуги за подкрепа на уязвими деца в Румъния

Между  14 и 17 ноември в рамките на проект „Регионална интердисциплинарна платформа за обучение” финансиран от Фондация Оук, Европейска комисия – Брюксел, Австрийска агенция за сътрудничество и развитие, Ноу-Хау център за алтернативна грижа за деца предостави възможност на представители на български НПО да посетят интегрирани социални услуги за уязвими деца в град Яш и съседни малки населени места.
Окръг Яш в североизточна Румъния е един от регионите в страната характеризиращ се с високо ниво на бедност. Голяма част от населението живее в социална изолация, сред тях и значителен брой уязвими деца, невидими за институциите и системата за закрила. Децата.
Кристина Гологанова, директор на Рийчаут.БГ беше един от българските представители, които посетиха центровете на местни неправителствени организации, в които се предоставят интегрирани социални услуги на деца и семейства.
Тази визита беше изключително ползотворна за нас в Рийчаут, защото предостави възможност за обмяната на опит с колеги социални работници и педагогически съветници, които развиват устойчиви програми за следучилищна образователна подкрепа за деца от уязвими групи, сходни на нашата. Наред с обмяната на информация и идеи, срещите с колегите дадоха възможност за обсъждане на евентуални съвместни проекти и инициативи в бъдеще.
В Рийчаут.БГ държим изключително много на качеството на услугите, които нашият Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца предоставя. Затова контактите с колеги, работещи постоянно и целенасочено за подобряване на благосъстоянието на уязвимите деца, възможностите да черпим, да се учим и вдъхновяваме от техния опит за нас е много ценно.

 


Фондация Рийчаут